Part A: Introduction

Building a better, stronger city

Hangaia he taone kia pai ake,
kia kaha ake ia

Nā Justin Lester
Te Koromatua o te Ūpoko o te Ika

Ko te Ūpoko o te Ika he taone titiro whakamua. Ko tā mātou Mahere Ngahuru Tau 2018-2028 ka whaiwāhi nui ia kia tāraingia te ahunga pēhea o te taone matua o Aotearoa mō ngā tau 50 e haere ake nei.

Ko te tino tūāpapa o te mahere ko ngā kaupapa e whai ake nei: (1) te whakamārohirohi me te taiao (2) kia tika te utu mō ngā whare noho (3) kia hou ake te tūhononga ikiiki tangata (4) kia noho ko Te Ūpoko hei taone ahurea matua (5) kia whakahaerehia he ōhanga ā-rohe toitū.

Kei te piki ake te mārama ki ngā wero kei mua i te aroaro mō te panonitanga āhuarangi. Tērā hoki ko te rūwhenua ki Kaikoura. Nā ēnei āhuatanga ka maumahara tātou he mea nui kia noho mataara tātou. Kei te whakangao mātou te $2.31 piriona mō ngā hinonga tērā ka whakatūturungia kia noho haumaru Te Ūpoko, kia noho hoki ia hei taone manaaki, wairua auaha, mahi toitū hoki.

Tae noa ki te whakapau $280 miriona mō ngā kauwhanga matua hei ikiiki tangata, nga wai para me ngā hanganga wai hoki. Kei te tāpui tahua mātou, ko tōna rahi ko $119 miriona hei tiaki i ngā kōrere wai o Te Ūpoko.

Ko tā mātou hiahia hoki kia pai ake te taiao. Ko te whāinga kia whakapau te $2.6 miriona kia whakakorengia ngā kararehe kīrearea ki runga i a Motukairangi. Mutu ana tēnā ka huri te aroaro ki te taone whānui.

Ka kaha whakangao mātou ki ngā whare noho hāpori, kia tika hoki te utu mō aua whare. Ka āwhina hoki mātou kia whakatūngia Te Whare Okioki. Koia tētahi nohoanga manaaki tangata tino paraheahea rawa. Ko te tikanga ka tiakina ēnei tangata i te pō i te ao.

Ko te tūhononga ikiiki tangata me te hoahoa taone ētahi kaupapa whakahirahira e rua mo te tārai taone. Hei tīmatanga kua tāpuingia he putea $123 miriona kia mahi tahi me ā mātou hoa haere kōtui kia tukuna ki te taone he tūhononga ikiiki tangata hou, kaha hoki kia titiro whakamua. Tae noa ki te ikiiki tangata manomono mai i te pūtahi o te taone ki te tai tonga me te tai rāwhiti o te taone. Waihoki ka mātua titiro ki te mahi hīkoi, eke paihikara hoki hei kaupapa whakaarotau, me te whakaneke i nga huarahi matua kia kore ai e haere mā te pūtahi tonu o te taone.

Ka āwhina kia whakatūturu kia noho tonu Te Ūpoko o te Ika hei taone ahurea matua o Aotearoa. E whakatutuki ai tēnei whāinga ka whakapaua te $15 miriona mō nga mahi toi me te tautoko i ngā hui ahurei pērā era ki te Hui Ahurei o Aotearoa me “Pōneke kei Runga Pereiti”. Ka whakangaoa te $102.8 miriona mō te whakahou wāhi huihuinga me te hanga hoki i ngā awa pūtea hou mō nga mahi toi whakaari. Mō te ngahuru tau e haere ake nei kua whakaritea mō tētahi Whare Pūpuri Taonga Kiriata me tētahi Pūtahi Hui Ahurei, tae noa ki tetahi whare tapere hei wāhi huihuinga mo nga kaupapa ahurea, toi hoki.

E tutuki ai ēnei whāinga ka hiahiatia kia minoa he pūtea anō, ko $655 miriona te rahi. Engari ko te herenga kia noho tonu te pikinga o ngā reiti ki raro i te 3.8 ōrau mō 2018/19 whai muri i te tupuranga toharite o 4.0 mo te ngahuru tau e whai ake nei. Ka tareka e mātou nā te mea kei te kaha tonu tā mātou pāpātanga AA, me te ripanga kaute ano hoki.

Te manomano kainoho i whai wāhi ki te uiuitanga mō te Mahere Ngahuru Tau. He pai te kite atu kei te kaha rawa te tautoko kia whakapikingia ake te mahi hei āwhina i te taone. Ināianei kua tae ki te wā kia timatahia te mahi. He nui ngā wero kei mua i te aroaro. Engari he take nui kia titiro whakamua me te hihiri o te ngākau – kia pai ake, kia kaha ake Te Ūpoko o te Ika.

Mayor Justin Lester signature.

Nā Justin Lester

Building a better, stronger city Top

By Justin Lester
Mayor of Wellington

Mayor Justin Lester

Wellington is a forward-looking city and Our 10-Year Plan 2018-28 goes a long way towards shaping the capital’s direction for the next 50 years.

The plan is based on resilience and our natural environment, affordable housing, a modern transport network, being New Zealand’s cultural capital and maintaining a sustainable local economy.

Growing awareness of the challenges posed by climate change and events such as the Kaikoura earthquake remind us it’s important to be prepared. We’re investing $2.31 billion in capital projects to ensure Wellington remains safe, inclusive, creative and sustainable.

This includes spending $280 million on improving key transport corridors and water infrastructure. We’re budgeting $119 million to protect Wellington’s water supply.

We also want a better natural environment. We aim to spend $2.6 million supporting the Predator Free Wellington project, with an initial focus on Miramar Peninsula.

We will invest heavily in social and affordable housing, and will also help establish Te Whare Okioki, a 24-hour supported living environment for our most vulnerable people.

Transport and urban design are closely connected in shaping a city. We’ve initially budgeted $123 million to work with our partners to give the city a modern, future-focused transport network. Our plans include mass transit from the city centre to the southern and eastern suburbs, prioritisation for walking and cycling, and removing arterial routes from central city streets.

To help ensure Wellington remains the cultural capital of New Zealand, $15 million will be spent on arts and supporting events like the New Zealand Festival and Wellington On a Plate. We will also invest $102.8 million on upgrading venues and create new funding streams for the performing arts. Over the next 10 years, we have also planned for a Movie Museum and Convention Centre, and an indoor arena to complement the cultural scene.

To do all this will require additional borrowing of $655 million to fund capital expenditure. We’ve committed to an average rates increase of 3.8 percent for 2018/19 after growth and an average of 4.0 percent over the 10 years (after growth in the ratepayer base and excluding the impact of the proposed tourism targeted rate). Our AA credit rating and sound financial position means we can achieve this.

Thousands of Wellingtonians engaged in consultation on Our 10-Year Plan. It’s great to see there is overwhelming support for doing more for the city. Now it’s time to get to work. There is plenty to do but also a great deal to look forward to – a better, stronger version of Wellington.

Mayor Justin Lester signature.

Justin Lester