Part A: Introduction

An ambitious plan for Wellington

He mahere haonui mō
Te Ūpoko o te Ika

Nā Kevin Lavery
Manahautū

I te 15 o Paenga-Whāwhā i whakaputaina e te Kaunihera he hōtaka whakangao haonui mō Te Ūpoko o te Ika. Ko tāna he whakaanga ki te whakatika i ētahi o ngā wero kei mua i te aroaro o te taone. Ko te roanga o te kōrero mō ngā hinonga me ngā whakatakanga kua tuhia ki tō mātou Mahere Ngahuru Tau. Ko ōna whāinga kia whakaritea te taone Pōneke mō ngā panonitanga e haere ake nei.

I waenga i te 15 o Paenga-Whāwhā me 15 o Haratua, ko te tini me te mano o ngā kainoho ki Pōneke i tuku mai o rātou whakaaro e pā ana ki te mahere. I pēnei i te wā o te tukanga uiuinga ōkawa. Ko te otinga e whakaatu nei he tino kaha te tautoko kia whakakahangia te whakangao ki ētahi wāhi e rima.

Anei ngā arotahinga matua e rima e whai ake nei: (1) te whakamārohirohi me te taiao (2) te hanga whare noho atu anō, ā, kia pai ake te kounga o aua whare (3) te whakawhanake tūhononga ikiiki tangata (4) te whakangao ki te tupuranga toitū (5) te whakatairanga mahi toi me ngā ahurea. Kei te taha tonu o ēnei whāinga ka whakahaerengia hoki, ā, ka whakahoungia anō hoki ngā rawa pērā ki ngā whare pukapuka me ngā hōpua kaukau hoki.

He mea hoahoa ngā wāhi arotahinga e rima hei kātoitoi ki ngā wero e mōhiotia nei kei te pā kino mai ki Te Ūpoko o te Ika. Tētahi ko te te pikinga ake o te taupori. Nā tēnei pikinga ka uaua ake ki te whiwhi whare noho, ka popoke, ka kīkī rawa hoki te tūhononga ikiiki tangata. Tērā anō ko te whakataetae o ētahi atu taone kei te whakangao anō hoki rātou ki ngā kaupapa toi me ngā ahurea. Ka mutu, kei te kaha haere tēnei wairua whakataetae ki waenga i ngā taone – ara kei te ngana rātou kia whakamanea ki ngā manuhiri me ngā kaimahi whaipūkenga kia heke mai. Tērā hoki te tūraru ka rū anō a Rūaumoko, ka hikitia anō hoki te taimoana nā te mea kei te mahana haere te āhuarangi.

He mahere haonui nā te mea e ū ana mātou kia whakangao ki ēnei āhauranga engari kia noho tonu ngā reiti ki te toharite 3.8 ōrau mō te ngahuru tau e haere ake nei. Me nui ake te pūtea taurewa hei utu i ngā nama mō ngā mahi hanganga o te taone nei. Engari nā te matawhāiti o tā mātou whakahaere pūtea, nā te kaha o tō mātou ripanga kaute, ā, nā tō mātou pāpātanga nama AA, ka tareka e mātou te utu mō te pūtea ka minoa.

Mā ngā hinonga kei roto i tēnei mahere ka āwhina kia hangaia he taiao whakamārohirohi ake mō ngā hāpori me ngā kainoho o Te Ūpoko o te Ika. 750 ngā whare hou ka hangaia hei wāhanga o tō mātou manawanuitanga whānui kia whakarato whare noho haumaru, pai te kounga, pai hoki te utu. Ka āwhinatia hoki te taone kia nui ake tana whakamārohirohi nā te whakaputunga wai ohotata. Ka tiakina hoki ngā kararehe taketake kia kore ai e konihingia e ngā kararehe kīrearea. Ka whakahoungia te tūhononga ikiiki tangata kia whakahekea te popoketanga o ngā huarahi, kia kore ai hoki e whakaparungia te taiao. Ka whakapau kaha mātou kia tautokona ngā pakihi me ngā kaimahi toi o te hau kāinga, ā, kia whakatairangahia hoki te Ūpoko o te Ika hei wāhi kaha hiahiatia nei e ngā tāngata iho pūmanawa kia toro mai, kia mahi mai, kia noho mai hoki ki kōnei.

A kāti kua takoto te mānuka. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. Heoi anō kei a mātou he tira tangata whaipūkenga rawa! Ko tōna 1700 te tokomaha. Kei te manawa rahi hoki taua tira. Ka mutu, kua riro mā rātou hei whakatutuki te kaupapa. Ka nui te mihi ki a koutou i tautoko mai. Ko tō mātou Mahere Ngahuru Tau he mahere mō ngā hāpori me ngā kainoho o te Ūpoko o te Ika. Ka whakapeto ngoi mātou kia eke panuku, kia eke tangaroa, haumi e hui e tāiki e!!

Chief Executive Kevin Lavery signature

Nā Kevin Lavery

An ambitious plan for Wellington Top

By Kevin Lavery
Chief Executive

Chief Executive Kevin Lavery

On 15 April, the Council revealed an ambitious investment programme for Wellington that seeks to address some of the challenges the city faces. The projects and initiatives detailed in Our 10-Year Plan aim to prepare Wellington for change.

Between 15 April and 15 May, thousands of Wellingtonians provided their feedback on the proposed plan during a formal consultation process. The results show strong support for increased investment in five key areas.

Our 10-Year Plan focuses on investment in resilience and the environment, building more and better housing, developing our transport network, investing in sustainable growth and promoting arts and culture. Alongside these goals, we’ll also be maintaining and renewing existing assets such as libraries and pools.

The focus areas are designed to respond to the challenges we know Wellington faces: significant population growth, which has an impact on housing and transport; growing competition from other cities that also invest in their arts and culture, and seek to attract skilled labour and visitors; the threat of another earthquake, and climate-change related events like rising sea levels.

The plan is ambitious because it means investing more while keeping rates manageable, at an average 4.0 percent over the next 10 years after growth of the ratepayer base and excluding the impact for the proposed tourism targeted rate. We will need to increase borrowing to pay for the infrastructure Wellington needs. But our prudent financial management, our strong balance sheet and AA credit rating means we can afford the borrowing.

The projects in this plan will help build a better, more resilient environment for Wellington’s residents and communities. We will build 750 new homes as part of our wider efforts to provide safe, quality and affordable housing; help the city become more robust with emergency water supply; and protect animal species from predators. In transport, we will substantially improve the city’s network to reduce congestion and pollution. We will work hard to support local businesses and artists, and to promote Wellington as a place where talent wants to visit, work and live.

We’ve set out to do a great deal and have a dedicated and talented team of around 1700 to make it happen.

Thank you for all your support. Our 10-Year Plan is a plan for Wellington’s residents and communities. We will work hard to deliver it.

Chief Executive Kevin Lavery signature

Kevin Lavery